Zakwalifikowaliśmy się do ostatniego etapu konkursu Aktywni Obywatele

Zakwalifikowaliśmy się do ostatniego etapu konkursu Aktywni Obywatele

15.06.2020

Nasze projekty tematyczne przeszły do etapu wniosków pełnych. 

Nasze dwa wnioski znalazły się na liście projektów zakwalifikowanych do etapu wniosków pełnych w Programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy.  Oznacza to, że przeszliśmy do ostatniego etapu konkursu i możemy starać się o dofinansowanie złożonych projektów. Ubiegamy się o wsparcie na działania prowadzone w obszarach: 

  • Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (koordynacja: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”)
  • Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (koordynacja: Fundacja im. Stefana Batorego)

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG)2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Więcej informacji o programie: aktywniobywatele.org.pl

 

 


wróć do listy