Targi Organizacji Pozarządowych “Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”

Targi Organizacji Pozarządowych “Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”

23.06.2020

Za nami trzecie i ostatnie już Targi Organizacji Pozarządowych organizowane w ramach "Śląskiej Młodzieży Solidarnej w Działaniu".

W dniu 23.06.2020 r. w biurze Klastra Innowacji Społecznych w Gliwicach odbyły się III Targi Organizacji Pozarządowych w ramach projektu “Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”  - projekt rozwoju kompetencji społecznych 192 osób w wieku 15-19 lat, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wydarzenie dla około 50 uczestników III tury rekrutacyjnej odbyło się w formie online. Przedstawiciele 5 organizacji pozarządowych z województwa śląskiego opowiadali uczestnikom o tym, w jaki sposób działają, jakie projekty realizują, jakie dobre praktyki stosują oraz co jest ważne przy tworzeniu własnego projektu społecznego. Jest to cenna wiedza, którą będą mogli wykorzystać przy projektowaniu własnych działań po etapie realizacji spotkań warsztatowych. 

 

Organizacje, które wypowiadały się podczas Targów to: 

  • Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz z Czernicy 

Głównym obszarem działalności stowarzyszenia jest budzenie lokalnej tożsamości mieszkańców Czernicy, upowszechnianie oraz kultywowanie tradycji i historii, a także promocja regionu pod kątem rekreacji i turystyki.

  • Instytut Roździeńskiego z Katowic 

Stowarzyszenie zrzeszające ludzi, którzy od lat działają w obszarze kultury, edukacji i ekologii na Śląsku. Od 2015 roku tworzą projekty odpowiadające na potrzeby społeczne oraz potrzeby środowiska. Są otwarci na współpracę i szalone pomysły na projekty zmieniające świat!

  • Fundacja “Jesteśmy dla Was” z Katowic

Fundacja działająca na rzecz rozwoju kultury, nauki, edukacji, sportu, turystyki, oświaty i wychowania oraz wspierania działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania różnorodnych problemów społecznych.

  • Fundacja Fabryka Możliwości z Gliwic 

Swoją działalność rozpoczęła niedawno, ale już prężnie działa na rzecz dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej miasta Gliwice. W ramach Fundacji prowadzone są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. 

  • Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa 

Misją organizacji jest tworzenie specyficznego pomostu łączącego trzy podstawowe filary rozwoju społeczno-gospodarczego, pomostu łączącego sektor organizacji pozarządowych, biznes i administrację publiczną.

 

Więcej informacji o projekcie Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu


wróć do listy