700 000 złotych na upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym

700 000 złotych na upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym

30.06.2020

Celem programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków. 

  • Do kiedy? 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą systemu Witkac.pl do 9 lipca 2020 r. do godz. 15.00,

  • Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie fundacje i stowarzyszenia będące podmiotami prawa polskiego. 

  • Ile?

Kwota dotacji na zadanie: od 5 000,00 zł do 80 000,00 zł 

 

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  • działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  • działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  • działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

 

 


wróć do listy