#InternetSafety

#InternetSafety

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. śląskiego, pomiędzy 18 a 34 r.ż., poprzez ich udział w warsztatach, wykorzystujących dobrą praktykę - grę netDETEKTYW.

W ramach projektu przeszkolimy 3000 osób z województwa śląskiego w wieku od 18 do 34 lat. Warsztaty będą obejmować zagadnienia:

 • jak dbać o bezpieczeństwo swoich aktywności w sieci,
 • jak korzystać z ustawień prywatności w serwisach społecznościowych,
 • jak korzystać z trybu prywatnego w przeglądarkach internetowych w zależności od potrzeb,
 • jak zarządzać historią przeglądanych stron w przeglądarce internetowej,
 • jak zarządzać treściami publikowanymi przez innych w serwisach społecznościowych,
 • jak kształtować swój wizerunek w internecie w zależności od potrzeb i odbiorców,
 • jak rozpoznać zagrożenia wynikające z cyfrowego obiegu treści i reagować na nie,
 • jak zarządzać treściami publikowanymi w serwisach społecznościowych,
 • jak wykorzystać e-usługi publiczne do zgłaszania przestępstw w Internecie. 

Przyczyni się to do popularyzacji bezpiecznego i świadomego korzystania z zasobów sieci, zwiększenia umiejętności uczestników w korzystaniu z nowoczesnych mediów oraz w myśleniu krytycznym w stosunku do odbieranych treści.

Plan warsztatów

Moduł I: net.DETEKTYW - praca zespołowa​

Moduł II: Ranking prywatności - praca indywidualna​

Moduł III: Bezpieczny w sieci - wykład interaktywny

net.detektyw

net.detektyw

Moduł w którym zajęcia odbywają się w dwóch zespołach 10-osobowych, z których każdy pracuje w innym pomieszczeniu pod okiem trenera.  Część uczestników wcieli się w rolę osób śledzących, a część osób śledzonych. Każdy będzie mógł przekonać się - jakie zagrożenia mogą pojawiać się podczas codziennego korzystania ze znanych dla wszystkich aplikacji czy funkcji dostępnych na urządzeniach mobilnych.  

Ranking prywatności

Moduł sprawdzający poziom prywatności uczestników warsztatów na profilach Facebook, Instagram, Google czy YouTube. Każdy uczestnik otrzyma swoją własną kartę rankingu prywatności, będącej rodzajem certyfikatu, którym będzie mógł pochwalić się na swoim profilu społecznościowym. 

Ranking prywatności
Bezpieczny w sieci

Bezpieczny w sieci

Moduł, w którym uczestnicy dowiedzą się o teoretycznych zagadnieniach bezpieczeństwa w internecie, takich jak: korzystanie z ustawień prywatności w serwisach społecznościowych, korzystanie z trybu prywatnego w przeglądarkach internetowych, kształtowanie swojego wizerunku w internecie, tworzenie bezpiecznych haseł czy umiejętność rozpoznawania zagrożeń wynikających z cyfrowego obiegu treści. 

Na zakończenie warsztatów oraz modułu 3 uczestnicy otrzymają podręcznik “Bezpieczny w sieci”, który stanowi instrukcję bezpiecznego korzystania z poszczególnych aplikacji i stron internetowych. 

Weź udział w bezpłatnych warsztatach o bezpieczeństwie w sieci! 

 • Projekt realizowany jest w okresie od 19.01.2020 r. do 18.01.2022 r. 
 • W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18-34 lat zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, zgłoszone przez szkołę lub inną placówkę.
 • Każda szkoła bądź placówka może zgłosić więcej niż jedną grupę do udziału w projekcie. 
 • Zgłaszane grupy mogą liczyć maksymalnie 20 osób. 
 • Projekt obejmuje 4-godzinne warsztaty prowadzone przez 2 trenerów. 
 • Podczas warsztatów każdy z uczestników otrzyma sprzęt multimedialny w postaci tabletu, z którego będzie korzystał podczas ćwiczeń prowadzonych w trakcie warsztatów.  
 • Każdy uczestnik otrzyma stosowne materiały szkoleniowe niezbędne do wykonywania przedstawianych ćwiczeń.​

Chcesz zgłosić się do projektu? Napisz do nas: internetsafety@klaster.org.pl

#InternetSafety - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób w wieku 18-34” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Numer projektu: POPC.03.01.00-00-0185/19-00.

Wartość projektu: 531 305,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 526 605,00 zł.

Wróć do listy