Nasz zespół

Klaster zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują w naszych przedsiębiorstwach oraz biurach w Gliwicach, Katowicach i Zawierciu. Kadra kierownicza Klastra zarządza poszczególnymi przedsiębiorstwami i projektami. W ramach biur działają też odrębne zespoły zajmujące się finansami, marketingiem oraz obsługą prawną.

Zaufali nam

Organizacje zrzeszone w Klastrze współpracują zarówno z jednostkami administracji samorządowej, publicznej, jak i z biznesem.