Działania Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

Działania Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej

21.09.2020

Ambsadorowie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej aktywnie działają!

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza została zrealizowana już w 40 miastach w całej Polsce. Ambasadorzy podjęli szereg działań, m. in. nagrali filmiki promujące OIU w swoich miastach, spotkali się z mieszkańcami oraz udzielili szereg wywiadów w lokalnych mediach. W 28 miastach zostały złożone wnioski o podjęcie uchwały przez radę miejską ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w danych miastach.

Do tej pory organy w 8 miastach, tj. Świętochłowice, Knurów, Imielin, Bieruń, Paczków, Głogówek, Lubliniec, Krapkowice pozytywnie zaopiniowali wnioski lokalnych ambasadorów. Czekamy na ustosunkowanie się do wniosków z pozostałych miast. Razem robimy wiele dobrego od Olsztyna aż po Nowy Sącz!

W ramach OIU powstaje podręcznik obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, który będzie opisywać w szczególności:

  • procedurę składania projektów uchwał (w gminie, powiecie, województwie),
  • zasady zbierania podpisów,
  • wzory dokumentów,
  • analizy prawne,
  • orzecznictwo,
  • dobre praktyki,
  • szczegółowe postanowienia związane z warunkami formalnymi.

Dzięki podręcznikowi każdy aktywista lokalny będzie mógł zorganizować inicjatywę uchwałodawczą w swojej gminie, powiecie czy województwie.

Więcej o projekcie TUTAJ

 


wróć do listy