Czym jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Czym jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

25.11.2020

Stworzyliśmy sieć 66 lokalnych ambasadorów w całej Polsce, których zadaniem jest promowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w swoim mieście. 

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku) ustawodawca dodał nowy zapis (art. 41a) dając tym samym organom uchwałodawczym gminy legitymację do powołania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Instytucja ta jest wyrazem woli ustawodawcy krajowego do zwiększenia roli partycypacji mieszkańców we wspólnocie samorządowej. Ponadto, stanowi ona istotne uprawnienie urzeczywistniające realizację zasady pomocniczości określonej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To także doskonałe narzędzie demokracji bezpośredniej oraz partycypacji społecznej. 

Już teraz możesz sprawdzić, w jaki sposób obywatelska inicjatywa uchwałodawcza funkcjonuje w poszczególnych polskich miastach. Wystarczy wpisać poszukiwane miasto w wyszukiwarce. Można tam znaleźć niezbędne akty prawne, wzory dokumentów czy opis procedury, a także informacje o lokalnym ambasadorze. Link do strony: https://www.demokracjabezposrednia.com/ 

Zobaczcie także wideo o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej:

 

 


wróć do listy