Zobacz mikroprojekt grupy młodzieży ze "Śląskiej Młodzieży Solidarnej w Działaniu"

Zobacz mikroprojekt grupy młodzieży ze "Śląskiej Młodzieży Solidarnej w Działaniu"

02.12.2020

Młodzież uczestnicząca w inicjatywie na zakończenie warsztatów i części merytorycznej ma za zadanie przygotować własny mikroprojekt. 

Nasza grupa młodzieży z Czernicy w ramach "Śląskiej Młodzieży Solidarnej w Działaniu" przygotowała swój mikroprojekt dla mieszkańców miasta - film promujący. Chcą oni pomóc szerzyć tradycje i kulturę w regionie poprzez zachęcenie młodzieży do dołączenia do społeczności wolontariuszy Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz!

 

Z pomocą mentorów i opiekunów, młodzież biorąca udział w projekcie, tworzy swój autorski projekt na rzecz społeczności lokalnej, pracując w charakterze wolontariuszy organizacji pozarządowych. Pozwala to uczestnikom wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, zwiększając tym samym ich zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy społeczne. Zrealizowane pomysły mają wymierną korzyść dla lokalnej społeczności, ponieważ są odpowiedzią na jej realne problemy i potrzeby.

 

 

Więcej informacji o Śląskiej Młodzieży Solidarnej w Działaniu

 

 


wróć do listy