Znamy wyniki FIO Śląskie Lokalnie

Znamy wyniki FIO Śląskie Lokalnie

10.09.2021

Opublikowano wyniki konkursu FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023! Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023! Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, którym udało się uzyskać dofinansowanie! W ramach naboru zostało złożonych łącznie 297 wniosków, a 120 pomysłodawców uzyskało mikrogranty o wartości od 1000 zł do 5000 zł.

W dniach 4-5 września odbyło się posiedzenie niezależnej komisji oceny wniosków. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane ocenie pod kątem formalnym, a następnie zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Przypominamy, że zgodnie z §26 regulaminu konkursu od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie. W razie niepodpisania umowy z wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania, zaproszeni zostaną kolejni wnioskodawcy, których projekty uzyskały największą ilość punktów.

W załącznikach znajduje się lista rankingowa wniosków oraz protokół z posiedzenia komisji.

Przypominamy podsumowanie edycji 2020

 

 


wróć do listy