I ty zostaniesz politykiem, czyli Akademia Liderów Dyplomacji

I ty zostaniesz politykiem, czyli Akademia Liderów Dyplomacji

17.08.2021

Nowe pokolenie potrzebuje nowych kompetencji… i to szybko. Sytuacja międzynarodowa zmienia się błyskawicznie, a kolejne pokolenie musi umieć tworzyć własną wizję świata. Akademia Liderów Dyplomacji pozwala rozwijać swoje kompetencje i korzystać z wiedzy doświadczonych dyplomatów i polityków.

 

  • Czym jest Akademia Liderów Dyplomacji? 

Ideą Akademii Liderów Dyplomacji jest przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji. Akademia poprzez warsztaty, dyskusje i spotkania z ludźmi ze świata polityki, dyplomacji i biznesu pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje oraz kontakty niezbędne do późniejszej pracy jako dyplomaci, politycy czy analitycy.

Akademia walczy ze stereotypami, jakoby polityka była bardzo odległym zajęciem dla starszych mężczyzn z tytułami. Te krzywdzącą wizję pozwalają zwalczać profesjonalistki i specjaliści zapraszani na spotkania. Pozwolą oni spojrzeć na dyplomację bez granic.

Na spotkaniach Akademii Szkoły Liderów Dyplomacji poruszane są tematy dotyczące roli Polski w Unii Europejskiej, Polski i Polaków w instytucjach międzynarodowych oraz międzynarodowego biznesu i finansów. 

 

image-1

 

 

  • Rekrutacja

Jeśli chcesz uczestniczyć w Akademii Liderów Dyplomacji, masz czas do 29.09.2021. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego tutaj. Do drugiego etapu rekrutacji przejdą osoby wybrane na podstawie informacji podanych w formularzu. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi w kolejnym etapie.

Ogłoszenie wyników i osób zakwalifikowanych do udziału w Akademii Liderów Dyplomacji.

W dzisiejszych czasach ukończone studia nie dają już żadnej gwarancji zatrudnienia, potrzeba czegoś więcej. Akademia daje Ci możliwość zdobycia unikalnych kompetencji i znajomości z ludźmi z najważniejszych szczebli administracji, polityki i biznesu. Rozwijaj się z nami.

 


wróć do listy