Poszukujemy wykonawcy usługi cateringowej podczas półkolonii językowych

Poszukujemy wykonawcy usługi cateringowej podczas półkolonii językowych

29.09.2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia wykonania usługi cateringowej podczas półkolonii językowych nr 6/2021/FAMI z dnia 29.09.2021 w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach z oddziałami terenowymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

  • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu podczas półkolonii językowych w Katowicach:

- Półkolonie będą odbywały się cyklicznie w dni robocze po godzinach lekcyjnych beneficjentów.
- Grupy będą składały się maksymalnie z 12 dzieci. W zakres usługi wchodzi zapewnienie posiłków: obiad, deser, przekąski oraz napoje. Okres realizacji zamówienie: 01.10.2021 - 31.12.2022.

  • KWALIFIKACJE ZAMAWIAJĄCEGO

Kwalifikacje wymagane:
Uprawnienia do wykonywania usługi cateringowej

  • SKŁADANIE OFERT

- Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1);
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- Oferta musi być czytelna;
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.10.2021 do godz. 23:59:59 osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt II w ogłoszeniu o zatrudnieniu.

Zamawiający odrzuci ofertę:
- złożoną po terminie*;
- złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego*;

  • DOKUMENTY OFERTOWE

- Zapytanie ofertowe.
Formularz ofertowy.


wróć do listy