Odbyły się pierwsze warsztaty "Śląskiej Akademii Kompetencji Społecznych"

Odbyły się pierwsze warsztaty "Śląskiej Akademii Kompetencji Społecznych"

07.10.2021

Projekt skierowany do młodzieży w wieku 14-17 lat, korzystającej z pomocy ośrodków wychowawczych, domów dziecka czy świetlic socjoterapeutycznych, mający na celu zwiększenie ich aktywności i umiejętności społecznych.

Wczoraj w Domu Dziecka w Sarnów, Katowice, Poland odbyły się pierwsze warsztaty "Śląskiej Akademii Kompetencji Społecznych" uczestnicy uczyli się aktywnego słuchania , radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi i integrowali się podczas wspólnych zabaw.

 

Projekt „Śląska Akademia Kompetencji Społecznych”  - projekt rozwoju aktywności społecznej 120 osób w wieku 14-17 lat, realizowany w ramach Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030. Beneficjent: Instytut Rozwoju Rynku Pracy.


wróć do listy