Regionalny Punkt Informacyjny- Sport dla zdrowia

Regionalny Punkt Informacyjny- Sport dla zdrowia

29.10.2021

Badania prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia oraz jednostki badawcze poszczególnych krajów wyraźnie pokazują, że odsetek dzieci, które nie spełniają wymagań WHO dotyczących minimalnej aktywności fizycznej, wciąż rośnie.

UE rekomenduje zwiększenie wysiłków na rzecz współpracy na rzecz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w celu tworzenia nowych rozwiązań systemowych. W odpowiedzi na to wyzwanie Polski Związek Lekkiej Atletyki wspólnie z krajowymi federacjami lekkiej atletyki Słowacji, Austrii, Bułgarii oraz Finlandii realizuje projekt pod nazwą „Athletics 4 Health” w ramach programu Erasmus+ sport.  Efektem projektu Athletics 4 Health będzie stworzenie „Strategii zwiększania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez lekkoatletykę” wraz z wytycznymi dla ogólnopolskich organizacji sportowych, klubów sportowych, szkół, związków sportowych i rodziców dotyczących rozwiązań w celu zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. W związku z tym prosimy wszystkie placówki oświatowe o wsparcie przy realizacji części pierwszej badań i wypełnienie ankiety zamieszczonej pod linkiem https://forms.gle/pGsBghvKuJXQBKQ48   

Mamy nadzieję, że zrealizowane ankiety pomogą nam w wypracowaniu najlepszego modelu zajęć sportowych w oparciu o lekkoatletykę dla dzieci od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej.

 

image001-113

 

 


wróć do listy