Youth Exchange Mobile App!

Youth Exchange Mobile App!

31.01.2019

Aplikacja mobilna, która jest narzędziem dydaktycznym do realizowania międzynarodowych wymian młodzieży.

Jest to nowy innowacyjny projekt Klastra w ramach Partnerstw Strategicznych!

Partnerstwa strategiczne to międzynarodowe projekty mające na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Razem z partnerami z Włoch i Hiszpanii - opracujemy aplikację mobilną, która będzie narzędziem dydaktycznym do realizowania międzynarodowych wymian młodzieży. Będzie zawierała całość funkcjonalności potrzebnych do komunikacji, realizacji od strony merytorycznej, zarządzania, tworzenia sieci i rozpowszechniania rezultatów.

O naszych działaniach będziemy informować na bieżąco! 

Zachęcamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku! 


wróć do listy