Tarcza antykryzysowa dla 3 sektora

Tarcza antykryzysowa dla 3 sektora

31.03.2020

Nowe zasady tarczy antykryzysowej dotyczące organizacji społecznych. 

W ramach działalności 3 sektora tarcza antykryzysowa wprowadza zmiany w zasadach zlecania realizacji zadań publicznych, rozliczania dotacji, utrzymania zatrudnienia oraz okresu sprawozdawczości. 

  • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartych konkursów ofert.
  • Organ ma być także uprawniony do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych przez organizację na sfinansowanie działań, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem któregoś ze stanów.
  • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ zlecający realizację zadania publicznego będzie uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania tego zadania oraz rozliczenia udzielonej dotacji z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych.
  • Starostowie będą mogli dofinansowywać organizacjom część kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, w przypadku spadku przychodów z ich działalności statutowej względem roku 2019 w następstwie wystąpienia COVID-19.
  • Pakiet zmian obejmie także rozporządzenie ministra finansów przedłużające termin na składanie deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku dochodowego za zeszły rok. Termin ten zostanie przesunięty z 31 marca na 31 lipca br. 

Chcesz wiedzieć więcej? Petros Tovmasyan odpowiada na najbardziej nurtujące pytania. Zobacz film
Więcej informacji o nowych zasadach dotyczących organizacji społecznych przeczytacie tutaj

 


wróć do listy