Najważniejszą wartością w naszej organizacji są ludzie, w instytucjach zrzeszonych w Klastrze pracuje kilkadziesiąt osób. Stawiamy na jakość i różnorodność, ciągle podnosimy kompetencje i przygotowujemy się solidnie do każdego projektu. Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć także miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie. Poznaj nasz zespół!

Możesz dołączyć do naszego zespołu jako wolontariusz, ekspert lub pracownik. Prawdziwy rekrutację ciągłą i angażujemy wybranych kandydatów w trwające bądź planowane projekty. Złóż aplikację, sprawdź czy potrzebujemy kogoś z Twoimi kompetencjami.