Instytut Rozwoju Rynku Pracy

Fundacja została powołana do życia w październiku 2015 roku. Podstawowe działania skupiają się na wspieraniu młodzieży w wejściu na rynek pracy. Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną.

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się działalnością na rzecz aktywizacji młodzieży, edukacją prawną. W swoich działaniach Fundacja realizuje projekty nastawione na aktywizację zawodową młodych osób do 30. roku życia (młodzież NEET). Fundacja współpracuje z powiatowymi urzędami pracy z Zawiercia i Będzina, realizując staże i szkolenia.

W swoich projektach przykładamy dużą uwagę do metod edukacji pozaformalnej, staramy się z nich korzystać w każdym możliwym przypadku. Jako instytucja szkoleniowa, realizujemy również szkolenia z zakresu prawa, prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i informatyki.

Sprawdź nasze projekty i sprawozdania!

Jesteśmy operatorem FIO 2020

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego będą mogły pozyskać środki na realizację swoich celów.  W trakcie jednego naboru rozdamy ok. 150 mikrograntów w średniej kwocie 4000 zł. Przyznane projekty mikrograntowe bezpośrednio zaktywizują lub wesprą co najmniej 800 członków, pracowników, wolontariuszy organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych. Zaangażowanie w realizację mikroprojektów przyczyni się do wzmocnienia grup nieformalnych, samopomocowych lub młodych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać i potrzebują wsparcia na starcie.

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Robert Kłosowski - prawnik, innowator społeczny, manager. Doradca biznesowy w Śląskim Klastrze Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Współtwórca najważniejszych projektów Klastra. 

  • robert.klosowski@klaster.org.pl
  • tel. 793 757 257

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Czarnojańczyk - prawnik, nieetatowy członek zarządu Powiatu Zawierciańskiego. Absolwent szkoły przywództwa Instytutu Wolności. Ekspert ds. finansów w ekonomii społecznej. 

  • piotr.czarnojanczyk@klaster.org.pl
  • tel. 606 227 437
WICEPREZES ZARZĄDU

DANE PODMIOTU

KRS: 362695527
NIP: 6492303352
REGON: 0000579316
Konto: 91114020040000390276001017