Instytut Pracy i Edukacji

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego.

Instytut Pracy i Edukacji

Instytut Pracy i Edukacji

Fundacja powstała pod koniec 2015 roku i zrzesza osoby, które wcześniej działały w innych organizacjach na Śląsku. Współpracuje z dużą grupą  wolontariuszy - są to studenci i doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim mieszkający w różnych miastach województwa śląskiego. 

Działania

Główne działania Fundacji skupiają się na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sytuacji rynkowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytut zrzesza osoby pracujące społecznie od dawna, dobrze znające specyfikę pracy w trzecim sektorze i współpracy międzynarodowej. 

Działania
NASZE OŚRODKI

NASZE OŚRODKI

 Nasza najważniejsze ośrodki to Gliwice i Katowice, współorganizowaliśmy m.in. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

PREZES ZARZĄDU INSTYTUTU PRACY I EDUKACJI

Fundator i prezes Instytutu - Petros Tovmasyan zabiera głos jako ekspert w sprawach imigrantów. Prawnik z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i podmiotami ekonomii społecznej. Wcześniej członek zarządu Klubu Jagiellońskiego ds. oddziałów regionalonych. 

  • petros.tovmasyan@klaster.org.pl
  • tel. 736 770 093
PREZES ZARZĄDU INSTYTUTU PRACY I EDUKACJI

AKTUALNE PROJEKTY

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej.

  • Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów

Celem projektu jest aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej oraz zwiększenie świadomości korzyści płynących z ich angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej.

  • Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Gliwicka Mapa Tajemnic

Projekt poświęcony odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych, nieznanych szerzej tajemnic historycznych Gliwic oraz podniesienie świadomości historycznej odbiorców.

  • Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

     

 

Obywatel.IT

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych.

  • Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Youth Exchange Mobile App

W ramach projektu opracowujemy aplikację mobilną, która będzie narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży. Projekt ma charakter innowacji oraz promuje wykorzystanie nowych technologii jako siły napędowej na zmian na lepsze w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży. 

 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami 

Ośrodek zajmuje się m.in. działaniami pomocowymi, w tym udzielaniem pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. 

  • Finansowanie: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Sprawdź nasze inne projekty i sprawozdania!

DANE PODMIOTU

KRS: 362578997
NIP: 6312658876
REGON: 362578997
KONTO: 34114020040000340275902960