Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej.

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej, realizowanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań międzynarodowych, wspieranie inicjatyw o wymiarze międzynarodowym podejmowanych przez organizacje z województwa śląskiego. W ramach sieci RODM animujemy w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną. 

Udostępniamy specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, nasi konsultanci udzielają profesjonalnych informacji w zakresie polityki międzynarodowej. Angażujemy lokalnych ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Instytut Wyszehradzki jest partnerem w projekcie. 

  • Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Wartość projektu to: 334 886,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 231 560,00 zł
  • Termin realizacji projektu: 01.01.18 - 31.12.18
Wróć do listy