YEMA - Youth Exchange Mobile App

YEMA - Youth Exchange Mobile App

W ramach projektu opracujemy aplikację mobilną, która będzie narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży.

Aplikacja obejmie całość funkcjonalności potrzebnych do komunikacji w projekcie, realizacji od strony merytorycznej, zarządzania projektem, tworzenia sieci i rozpowszechniania rezultatów. Aplikacja będzie przykładem efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w działaniach edukacyjno-szkoleniowych na rzecz młodzieży. 

Projekt ma charakter innowacji oraz promuje wykorzystanie nowych technologii jako siły napędowej na zmian na lepsze w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży. Działania podjęte w projekcie, takie jak wspólne tworzenie aplikacji, wspólne tworzenie kampanii, współpraca z biznesem, a także administracją publiczną (Narodowe Agencje), nasilają współpracę międzysektorową w celu nasilenia synergii między wszystkimi polami działań dotyczącymi młodzieży.

Wróć do listy