Google dla menedżerów

Google dla menedżerów

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

W ramach projektu przeprowadzimy:

  • szkolenia z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
  • szkolenia z wykorzystania narzędzi internetowych. 
  • szkolenia z aktywizacji cyfrowej,
  • szkolenia z pracy w chmurze i pracy zdalnej w zespole.

Przeszkolimy organizacje pozarządowe z województwa śląskiego w obszarach zastosowania narzędzi GoogleDoc. Udostępnimy forum dyskusyjne, na którym w okresie trwania projektu zostanie zapewnione wsparcie merytoryczne dla uczestników oraz możliwość wymiany doświadczeń między trenerami. Wszystkim uczestnikom zostaną udostępnione materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej. 

  • Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 31.05.2022 r. 
  • Wartość projektu: 1 607 721,00 zł
  • Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Wróć do listy