Obywatel.IT

Obywatel.IT

Obywatel.IT to program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. 

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W ramach projektu przewidujemy rozdanie około 100 mikrograntów gminom z woj. śląskiego i opolskiego w kwocie około 56000 zł każdy. W rezultacie projektu 10000 osób nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe. 

Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

  • Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł
  • Termin realizacji projektu: 19.02.18 - 31.10.19
Wróć do listy