Parkowa Kuźnia Wolontariatu

Parkowa Kuźnia Wolontariatu

Głównym założeniem projektu jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego. Naszym celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, zarówno młodzieży jak i seniorów, a przy tym zadbanie o dobro “Płuc Śląska”.
 

W ramach projektu przeprowadzimy 120 godzin warsztatów na temat szeroko pojętej ochrony przyrody, ekologii, parkowego bogactwa naturalnego oraz istoty wolontariatu. Warsztaty będą prowadzone w formie wykładów, spacerów i aktywnych spotkań, podczas, których przeprowadzimy m.in. badania poziomu zanieczyszczenia powietrza w różnych częściach Parku. Następnie z udziałem uczestników warsztatów utworzymy parkowy wolontariat, który zadba o czystość w Parku, a także pomoże w działaniach interwencyjnych, takich jak pielęgnacja roślin czy dokarmianie zwierząt.

 

uczestnicy

uczestnicy

Uczestnikami projektu mogą być wszyscy mieszkańcy Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich i miast sąsiadujących w wieku 15 - 60+, którzy chcą przyłączyć się do tworzenia ekologicznego wolontariatu w Parku Śląskim.

  • Projekt realizowany od 6.11.2020 do 30.06.2022 r.
  • Wartość projektu: 27 695 EUR
  • Projekt realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy ze środków Funduszy norweskich i Funduszy EOG na lata 2014-2021.
Wróć do listy