Creative At Home

Creative At Home

Projekt ma na celu poprawę panujących warunków naszego życia w dobie kryzysu i pandemii przez wzmocenienie kreatywności. 

Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy: osoby dorosłe, których kreatywność zostanie pobudzona i będzie prowadzić do wzrostu przedsiębiorczości i być może tworzenia docelowo miejsc pracy oraz osoby, które nie muszą pracować jednak pobudzenie ich kreatywności pozwoli na podniesienie poczucia ich wartości i będzie sprzyjało przeciwdziałaniu wykluczeniu np. seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i mało przedsiębiorcze w tym względzie. Inicjatywa odpowiada na wyzwania stojące obecnie przed artystami-edukatorami chcącymi prowadzić działalność edukacyjną w sieci:

  • jak prowadzić atrakcyjne i efektywne zajęcia artystyczne,
  • jak skutecznie komercjalizować działania edukacyjne z zasadami ekonomii solidarnej,
  • w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych odbiorców i jak promować swoje działania,
  • jak dobrać odpowiedni sprzęt i w pełni wykorzystać jego potencjał.
uczestnicy

uczestnicy

W inicjatywie wezmą udział artyści-edukatorzy pozbawieni możliwości zarobkowania z powodu pandemii, osoby uczestniczące w internetowych zajęciach artystycznych oraz osoby chętnie rozwijać swoją kreatywność. 

  • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
  • Projekt realizowany od 1.06.2021 do 31.05.2023.
  • Wartość projektu: 15 230,00 EUR
  • Projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+.
Wróć do listy