E-usługi publiczne dostępne dla seniora

E-usługi publiczne dostępne dla seniora

Celem programu „E- usługi publiczne dostępne dla seniora” jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów oraz zachęcenie uczestników do korzystania z elektronicznych usług publicznych. 

Celem inicjatywy „E-usługi publiczne dostępne dla seniora” jest zapoznanie uczestników z możliwościami elektronicznych usług publicznych. Program skierowany jest do seniorów (osób powyżej 60 roku życia) mieszkających na terenie województwa śląskiego. 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach inicjatywy zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla 35 grup seniorów z województwa śląskiego.

Na spotkaniach seniorzy będą korzystać z zapewnionych przez nas tabletów, oraz otrzymają materiały edukacyjne. Dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych, seniorzy zyskają umiejętność obsługiwania elektronicznych usług na własnym smartphonie. 

Podczas spotkań, seniorzy dowiedzą się jak załatwić swoje sprawy urzędowe bez wychodzeia z domu. Zostaną poruszone tematy związane ze zdrowiem i ubezpieczeniem społecznym, m.in.:

  • czym jest Internetowe Konto Pacjenta,
  • do czego służy elektroniczna recepta i jak ją wykorzystać,
  • jak sprawdzić kwotę waloryzacji emerytury na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Spotkania zostaną zorganizowane w 35 gminach poniżej 20 tys. mieszkańców. Na warsztatach zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Uruchomiona jest infolinia pod numerem telefonu: 32 630 43 19

  • Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
  • Projekt realizowany do 31.12.2021
  • Wartość projektu: 168 055 zł
  • Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
Wróć do listy