GoEconomy - program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego

GoEconomy - program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego

Celem projektu jest wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych.

W ramach projektu zorganizujemy program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych z 5 województw, które są zainteresowane rozwinięciem działalności swoich organizacji.

 • Przybliżymy zagadnienia ekonomizacji trzeciego sektora, czyl i czym jest przedsiębiorstwo ekonomi i społecznej oraz jakie są formy jego prowadzenia.
 • Zorganizujemy seminaria, podczas których wspólnie wypracujemy i przygotujemy do wdrożenia modele ekonomizacji każdej organizacji biorącej udział w projekcie.
 • Zrealizujemy wyjazd studyjny, aby uczestnicy mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda ekonomizacja organizacji.
 • Zapewnimy opiekę mentorów oraz specjalistów z zakresu ekonomi i społecznej, prawa i księgowości.
 • Stworzymy podręcznik zawierający opis wypracowanych model i biznesowych oraz analizę postępu ich wdrożenia przez organizacje uczestniczące.
 • Zorganizujemy konferencję podsumowującą projekt połączoną z publikacją podręcznika.

 

W rezultacie projektu przedstawiciele organizacji podniosą kompetencje poprzez stworzenie 16 odmiennych modeli biznesowych i przygotowanie do ich wdrożenia. Organizacje rozpoczną prowadzenie działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej w różnych formach:

 • 3 z nich założy spółdzielnie socjalne,
 • 3 - spółkę z o.o. non profit,
 • 5 - rozpocznie odpłatną działalność pożytku publicznego,
 • 5 - rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

Opublikujemy podręcznik zawierający scenariusze warsztatów oraz opracowane przez uczestników modele warsztatowe, które będą stanowić przykład ekonomizacji dla innych NGO.

Miejsce realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

 1. Opole
 2. Szczucin 
 3. Jaworzno
 4. Mogilany 
 5. Toruń
 6. Zabrze
 7. Gdynia
 8. Elbląg
 9. Bielsko-Biała
 10. Gliwice
 11. Łódź 
 12. Poznań
 13. Głuchołazy
 14. Cieszyn 
 15. Jeleśnia

Działania przygotowawcze, seminaria oraz praca zdalna ekspertów są realizowane w siedzibie Oferenta w Gliwicach. Konferencja odbędzie się w Katowicach. 

 

Mentorzy

 • Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. 
 • Wartość projektu: 134 430,00 zł
 • Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Wróć do listy